درباره‌ خبرنگار شهید – ایرنا

درباره‌ خبرنگار شهید

[ad_1] یک سال بعد از شهادت صارمی، خبرنگار ایرنا، ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار نام‌گذاری شد.  در این گزارش ۲ دقیقه‌ای، مرور کوتاهی بر ماجرای آن روزها، خواهید دید.  [ad_2] Source link