وزارت ورزش در پیچ سخت فسادزدایی فوتبال

وزارت ورزش در پیچ سخت فسادزدایی فوتبال

[ad_1] مبارزه با فساد در ورزش به‌ویژه رشته فوتبال در یک دهه گذشته همواره از سوی مسوولان مختلف تکرار شده و برخی از اقدامات آنان در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز راه پیدا کرده است اما باوجود تمام این شعارها، برخی از پرونده‌ها مسکوت نگه داشته‌ و نیز در میانه راه رها …

ادامه مطلب