الیاف لباس‌ها بدون تماس با یکدیگر هم منتقل می‌شوند

الیاف لباس‌ها بدون تماس با یکدیگر هم منتقل می‌شوند

[ad_1] به گزارش روزنامه دیلی میل، در جلسات دادگاه از الیاف به جا مانده بر روی لباس قربانی به عنوان مدرکی برای اثبات گناهکار بودن یک مظنون استفاده می شود، اما اکنون نتیجه مطالعه کارشناسان جرم شناسی دانشگاه «نورتومبریا» در انگلیس برای اولین بار نشان داده است که الیاف لباس ۲ نفر می توانند بدون اینکه تماسی با هم …

ادامه مطلب