جزیره خارک نماد مقاومت در تاریخ جنگ تحمیلی است

جزیره خارک نماد مقاومت در تاریخ جنگ تحمیلی است

[ad_1] گزارش روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش،  امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد روز یکشنبه با حضور در گروه پدافندهوایی شهید هادی پور خارک از سامانه های  مرصاد، سراج، مواضع پدافندی و بهداری این گروه بازدید کرد. وی خارک را نماد پایداری و مقاومت در تاریخ ۸ ساله جنگ تحمیلی برشمرده و گفت: “خارک” به عنوان پایانه منحصر …

ادامه مطلب