سالهای سخت میراث فرهنگی اصفهان

سالهای سخت میراث فرهنگی اصفهان

[ad_1] روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی شاید فرصتی باشد برای بازنگری به مقوله حفاظت میراث فرهنگی اصفهان که سالهاست دستخوش پروژه‌های عمرانی و شهری شده و در این میان به زعم برخی از کارشناسان، نهاد متولی این آثار نتوانسته تمام قد در مقابل قانون شکنی‌ها بایستد و از عهده مسولیت‌هایش کوتاه آمده است. گذشته …

ادامه مطلبسالهای سخت میراث فرهنگی اصفهان