سه گانه : بربری، حیات برهنه و مؤذن زاده با شجریان

سه گانه : بربری، حیات برهنه و مؤذن زاده با شجریان

[ad_1] در یادداشت علی ربیعی آمده است: اولین روز ماه مبارک رمضان بعد از برگزاری سخنگویی، در جلسه با نهادهای حمایتی برای چگونگی کار پنجره واحد خدمات حمایتی، شرکت کردم. این روزها، بر تعداد افراد بدون شغل افزوده شده است. بیکاری و تعمیق فقر از عواقب اجتناب ناپذیر کروناست.  کرونا، بیرحمانه  با جدایی‌ها عاطفه و با …

ادامه مطلبسه گانه : بربری، حیات برهنه و مؤذن زاده با شجریان