پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس ملی بررسی شد

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس ملی بررسی شد

[ad_1] به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی پورعلی گفت: بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار تاریخی فرهنگی منقول و غیر منقول دولتی کشور که در زمره نفایس ملی قلمداد می شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد …

ادامه مطلبپیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس ملی بررسی شد