اسوه‌های خدمت – ایرنا

اسوه‌های خدمت

[ad_1] آری،  رجایی و باهنرها رفتند تا فریاد بماند، تا روزگاری فریادها به هم برآیند. تاکنون، نام رجایی و باهنر را سال‌هاست وطن بر لبانش زمزمه می ‌کند،  مردانی که فرهنگ ‌های لغت، در کنار معنی صداقت و سادگی و ایمان، باید نام آنان را انگاشت. محمد علی رجایی دومین رئیس جمهوری ایران اسلامی بود که …

ادامه مطلب