دانشکده مجازی علوم‌پزشکی تهران دانشجو می‌پذیرد

دانشکده مجازی علوم‌پزشکی تهران دانشجو می‌پذیرد

[ad_1] معاونت فرهنگی- دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز – چهارشنبه – فراخوان پذیرش اعضای هیات علمی و دانشجویان استعداد درخشان را برای تحصیل در دانشکده مجازی منتشر کرد. بر اساس این فراخوان، نظر به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی برای توانمندسازی اعضای هیات …

ادامه مطلب