بسیج عمومی ارگان‌ها؛ تدبیر دولت برای حمایت از ورزش معلولان

بسیج عمومی ارگان‌ها؛ تدبیر دولت برای حمایت از ورزش معلولان

[ad_1] براساس این مصوبه که در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید؛ سیاست، راهبردها، وظایف و ضوابط اجرایی ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخارآفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش در آن مورد توجه قرار گرفته است. در مقدمه این مصوبه تاکید شده است که چنانچه با بهره‌گیری از …

ادامه مطلب