فعال سیاسی: موفقیت در شورای امنیت نتیجه اعتقاد دولت به دیپلماسی بود

فعال سیاسی: موفقیت در شورای امنیت نتیجه اعتقاد دولت به دیپلماسی بود

[ad_1] «علی باقری» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار کرد: عملکرد دولت اول روحانی را تا حدود بسیار زیادی موفق ارزیابی می‌کنم مبنای موفقیت آن هم شاخص‌ها و دستور کارهای مشخصی بود که دولت در ابتدای شکل گیری و حتی قبل پیروزی در سال، ۹۲ به عنوان مبانی کار خود معرفی کرده بود. وی افزود: …

ادامه مطلب