افغانستان خواهان استفاده از تجارب ایران برای مبارزه با کرونا شد

افغانستان خواهان استفاده از تجارب ایران برای مبارزه با کرونا شد

[ad_1] «معصومه جعفری» یکی از سخنگویان وزارت بهداشت افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت که کابل خواهان همکاری ایران در بخش استخدام نیروهای درمانی برای مبارزه با کووید ۱۹ شده اما روند همکاری تاکنون تکمیل نشده است. جعفری افزود که وزارت بهداشت افغانستان نامه درخواست رسمی مبنی بر اعلام نیاز به نیروهای درمانی از …

ادامه مطلب