کلنگ ۱۲۰۰واحدمسکونی طرح اقدام ملی در قزوین به زمین زده شد

کلنگ ۱۲۰۰واحدمسکونی طرح اقدام ملی در قزوین به زمین زده شد

[ad_1] واحدهای مسکونی ۱۲۰۰ واحدی مهرگان قزوین در غالب ساختمان دو و چهار واحدی ۸۲متری با ایجاد تنوع در پلان و نما در مساحت ۲۲ هکتاری توسط اداره کل راه و شهرسازی و کارفرمای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) احداث  خواهد شد. هزینه قرارداد آماده سازی این تعداد واحد مسکونی ۸۰ میلیارد ریال و …

ادامه مطلبکلنگ ۱۲۰۰واحدمسکونی طرح اقدام ملی در قزوین به زمین زده شد