مزیت‌های اقتصادی صنعت پوشاک – ایرنا

مزیت‌های اقتصادی صنعت پوشاک

[ad_1] پوشاک به غیر از بعد اقتصادی، در زمینه فرهنگی نیز تاثیر گذار است. از طریق پوشاک می‌توان ارزش‌های یک جامعه را تعالی بخشید و از طریق صادرات آن می‌توان این ارزش‌ها را به دیگر ملل و اقوام در سایر کشورها نیز تسری داد. شاید به همین دلایل است که در سال‌های اخیر و حداقل …

ادامه مطلب