مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری در مواجه با شیوع کرونا

مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری در مواجه با شیوع کرونا

[ad_1] در پروتکل‌های بهداشتی جهانی، بر جلوگیری از تجمع در این اماکن و ضدعفونی کردن مداوم آنها تاکید شده است. از این رو مدیریت شهری در برابر جلوگیری از این ویروس و قطع زنجیره انتقال نقش و مسوولیت‌های اجتماعی اثرگذاری دارد و شهرداری یکی از نهادهای عمومی است که در راستای تحقق حقوق شهروندی باید این …

ادامه مطلب