سه واحد غیرمجاز تفکیک پسماند در شهرری تعطیل شد

سه واحد غیرمجاز تفکیک پسماند در شهرری تعطیل شد

[ad_1] رییس مدیریت پسماند شهرداری منطقه ۲۰ تهران اظهار داشت: این واحدها از کانون های بسیار آلوده و مرکز تجمع معتادین و باعث آلودگی شدید آن منطقه نیز شده بود. محمدرضا حق پرست افزود: آغاز مجدد طرح جمع آوری پسماند خشک پرسنل و آبدارخانه های ساختمان مرکزی در چهارشنبه هر هفته آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: …

ادامه مطلب