توسعه پایدار در گرو ایجاد پنجره واحد است

توسعه پایدار در گرو ایجاد پنجره واحد است

[ad_1] رسول فرخی میکال روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان در رشت اظهار داشت: در آمایش سرزمینی باید سمت و سو گیری های مان را در استان در بخش های مختلف مشخص کنیم تا عدالت نیز در تمامی حوزه ها برقرار شود. وی خاطرنشان کرد: موانع  مختلف بر راه سرمایه گذار یکی از عوامل …

ادامه مطلب