تدبیر دولت برای رفع نگرانی تامین برق چاه‌های کشاورزان فارس

تدبیر دولت برای رفع نگرانی تامین برق چاه‌های کشاورزان فارس

[ad_1] از آنجا که نیمی از انرژی مصرفی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در حوزه کشاورزی صرف می شود، ضرورت تامین انرژی در این بخش اهمیت بسیاردارد.از سال ۱۳۸۹ بر اساس تفاهم نامه منعقد شده برق کشاورزان به صورت تامین ۲۰ ساعت در شبانه روز تنظیم شده است، اما باز هم نارضایتی در بخش …

ادامه مطلبتدبیر دولت برای رفع نگرانی تامین برق چاه‌های کشاورزان فارس

جایزه خوش مصرفی برق رایگان برای کشاورزان و صنعتگران فارس

جایزه خوش مصرفی برق رایگان برای کشاورزان و صنعتگران فارس

[ad_1] صاحبان صنایع، کشاورزان و سایر مشترکان خانگی و تجاری امسال با توجه به فرار سیدن گرمای زود رس به مشارکت بیشتر برای رعایت الگوی مصرف برق و کاهش مصرف د زمان اوج بار فرا خوانده شده اند ، این مشارکت به صورت جایزه خوش مصرفی به ویژه به کشاورزانی که در ساعت های اوج …

ادامه مطلبجایزه خوش مصرفی برق رایگان برای کشاورزان و صنعتگران فارس