تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی

تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی

[ad_1] به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات …

ادامه مطلب