سطح زمین‌های آبی لرستان کمتر از متوسط کشور است

سطح زمین‌های آبی لرستان کمتر از متوسط کشور است

[ad_1] یحیی ابراهیمی روز پنجشنبه درجمع خبرنگاران افزود: نرم اراضی تحت پوشش آبیاری در کشور ۴۶ درصد است این در حالیست که این میزان در شهرستان سلسله ۲۳ و دلفان ۹ درصد بوده که این اجحافی بزرگ در حق شهرستان های سلسله و دلفان است. وی با تاکید بر اینکه در شهرستان سلسله ۲۵۰ و دلفان ۷۰۰ کیلومتر کانال …

ادامه مطلب