نظام آموزش عالی و شرایط پیش رو

نظام آموزش عالی و شرایط پیش رو

[ad_1]  واقعیتی پرمخاطره و پرهزینه که خرد و کلان جوامع را به خود معطوف ساخته و چگونگی کنارآمدن و تاب‌آوری در برابر امواج مهیب و سهمگین آن معیاری برای داوری در باب قدرت و توانمندی یک کشور نزد اصحاب خرد و افکار عمومی دانسته شده است. بی‌تردید در این میان، بخش نهادی جوامع که به …

ادامه مطلب