سرخط‌های اصلی روزنامه‌های شیراز در یکم شهریور ماه ۹۹

سرخط‌های اصلی روزنامه‌های شیراز در یکم شهریور ماه ۹۹

[ad_1] روزنامه های خبرجنوب،عصرمردم،افسانه ،نیم نگاه ،طلوع ،تماشا ،سبحان و شیراز نوین نشریات روزانه استانی هستند که نسخه آنها به ایرنا ارسال شده است . خبرجنوب در سرخط صفحه نخست با عنوان ” شور حسینی در گوشه گوشه فارس “هرخانه یک حسینیه به استقبال از ماه محرم رفت ، این روزنامه در سرخطی دیگر  به درخواست …

ادامه مطلبسرخط‌های اصلی روزنامه‌های شیراز در یکم شهریور ماه ۹۹