دیوان عالی آمریکا قانون سقط جنین لوئیزیانا را رد کرد

دیوان عالی آمریکا قانون سقط جنین لوئیزیانا را رد کرد

[ad_1] به گزارش دوشنبه شب خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی آمریکا با پنج رأی مخالفت در مقابل چهار رأی موافق این قانون را رد کرد. دیوان عالی در رأی خود اعلام کرد: قانون لوئیزیانا تراکم جغرافیایی مراکز سقط جنین را بشدت کاهش داده و دسترسی بسیاری از زنان به سقط جنین ایمن و قانونی در این ایالت …

ادامه مطلب