طرح ۳۱-۱۰۰ کلید تحول آموزشی فرهنگیان و اشتغال‌زایی

طرح ۳۱-۱۰۰ کلید تحول آموزشی فرهنگیان و اشتغال‌زایی

[ad_1] معلمان در هر جامعه‌ای سکان دار تحولات آموزشی و پرورشی هستند که با انتقال فرهنگ، بصیرت، دانش و مهارت به دانش آموزان در تکوین شخصیت آنان و هدایت تحصیلی و حرفه ای بر اساس استعدادهایشان تاثیر بسیاری دارد و بر اساس این نقش بی بدیل، اهتمام در تربیت معلم بهترین نوع سرمایه گذاری است. توجه ویژه به …

ادامه مطلب