آموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا

آموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا

[ad_1] ویروس ناشناخته کرونا همه جهان را با شوکی بزرگ مواجه کرد؛ ویروسی که انگار از راه رسیده بود تا زندگی انسان ها را مختل کند و موفق نیز شد. اما معجزه علم و روش های ارائه شده توسط محققان تا حدودی توانست این جنگ تن به تن کرونا و انسان ها را کنترل کند. …

ادامه مطلبآموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا