جام ملت‌های آفریقا به سال ۲۰۲۲ موکول شد

جام ملت‌های آفریقا به سال ۲۰۲۲ موکول شد

[ad_1] این تصمیم در نشست امروز (سه شنبه) کمیته اجرایی کاف که به طور مجازی برگزار شد، به تصویب رسید. کمیته اجرایی تحت تاثیر شرایط کنونی جهان و شیوع ویروس کرونا که بسیاری از رویدادها را لغو کرده یا به تعویق انداخته، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. با توجه به اینکه از ۶ دور …

ادامه مطلب