محفظه ضد عفونی و گندزدایی UVC رونمایی شد

محفظه ضد عفونی و گندزدایی UVC   رونمایی شد

[ad_1] توحید نوروزی مبتکر و سازنده این محفظه گفت: در این سیستم پرتوهایی با طول موج از طریق لامپ‌های  مخصوص به اشیا تابیده  شده و از طریق تخریب ماده ژنتیکی باعث‌عدم رشدو تکثیر میکروارگانیسم‌ها می‌گردد. وی افزود: طرز استفاده از دستگاه uvcبدین صورت است که اشیا مورد ضدعفونی شونده داخل محفظه قرار داده شده و پس …

ادامه مطلبمحفظه ضد عفونی و گندزدایی UVC رونمایی شد