یادداشت اینستاگرامی سخنگوی دولت با عنوان «مُد کرونایی»

ربیعی: کادر درمانی اختران قهرمان کشورند

[ad_1] ربیعی چهارشنبه شب در این یادداشت خود در اینستاگرام افزود: کرونا ناشناخته و بیرحم به یکباره ظاهر شد. هرچیز ناشناخته‌ای در ابتدا موجب هراس می‌شود اما گویی این خصلت انسان است که به سرعت دست به انطباق‌پذیری می‌زند چون زندگی جاری است، جامعه به هرچیزی عادت می‌کند حتی پدیده نوظهور و کشنده‌ای مثل کرونا.او …

ادامه مطلب