ادیب و تاریخ‌نگار آرمان‌خواه و عدالت‌جو

ادیب و تاریخ‌نگار آرمان‌خواه و عدالت‌جو

[ad_1] «نکته‌ای که او را در تاریخ و ادبیات ایران پرآوازه کرد، زبان ترجمه و تألیف‌اش بود که گیرا و شیوا بود که صبغه قدیمی هم داشت اما افراطی نبود و در مقابل برای خواننده، زودفهم بود.» کامران فانی نخستین کتابش، «تاریخ غزنویان» بود که در سال ۱۳۵۵ ازسوی موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد. و …

ادامه مطلبادیب و تاریخ‌نگار آرمان‌خواه و عدالت‌جو