تکذیب شد: «حدیث کورون» منتسب به امام علی (ع) درباره کرونا

تکذیب شد: «حدیث کورون» منتسب به امام علی (ع) درباره کرونا

[ad_1] همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور شایعات فراوانی در ارتباط با این ویروس در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. در این میان برخی افراد با  جعل، انتشار و انتساب این گونه مطالب ساختگی و نادرست به معصومان (ع) در پی ضربه زدن به باورهای دینی و سست کردن عقاید مردم …

ادامه مطلب