سناتور مینه سوتا: مردم آمریکا در دولت ترامپ ایمن نیستند

سناتور مینه سوتا: مردم آمریکا در دولت ترامپ ایمن نیستند

[ad_1] به گزارش ایرنا، سناتور کلوبوچار که ایالت وی بویژه شهر مینیا پولیس به مدت سه ماه است که شاهد اعتراضات خیابانی مردم علیه رفتارهای نژادپرستانه نیروهای پلیس است، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه‌ای بی‌سی در مورد سرکوب معترضان گفت: این (سرکوب اعتراضات) فقط در یک مکان اتفاق نمی‌افتد بلکه در سرتاسر کشور در …

ادامه مطلبسناتور مینه سوتا: مردم آمریکا در دولت ترامپ ایمن نیستند