آجر به آجر تا آینده‌سازی

آجر به آجر تا آینده‌سازی

[ad_1] تقویت و توسعه نیروی انسانی توانمند همواره در جوامع مختلف مورد توجه بوده تا جایی که سرمایه اصلی هر کشور به همین ظرفیت وابسته است. از وجود منابع طبیعی و نعمت‌های خدادادی در هر کشور به عنوان سرمایه نمی‌توان غافل شد اما تا نیروی انسانی توانمند وجود نداشته باشد معادن طلاخیز هم مانند تلی …

ادامه مطلبآجر به آجر تا آینده‌سازی