برگزاری جشنواره ادبی `بوی بهار می رسد` در لرستان

برگزاری جشنواره ادبی `بوی بهار می رسد` در لرستان

[ad_1] این جشنواره در بخش شعر و داستان شامل(شعر فارسی، شعر بومی، شعر طنز فارسی و شعر طنز بومی) و (داستان کوتاه، داستانک) برگزار می‌شود. امید، همراهی و همدلی مردمی تا شکست کامل بیماری کرونا، تقدیر از پاسداران تندرستی مردم به ویژه پرستاران و پزشکان، تقبیح سودجویان و سوداگران جان مردم از جمله محتکران و …

ادامه مطلببرگزاری جشنواره ادبی `بوی بهار می رسد` در لرستان