شاد دانش‌آموزان روستایی جنوب سیستان و بلوچستان را غمگین کرد

شاد دانش‌آموزان روستایی جنوب سیستان و بلوچستان را غمگین کرد

[ad_1] به گزارش ایرنا، ضعیف بودن زیرساخت‌های مخابراتی، دسترسی نداشتن به اینترنت در بیشتر مناطق روستایی، مشکلات مالی خانواده‌ها، نداشتن گوشی هوشمند تلفن همراه و تبلت برای دانش‌آموزان، همراهی نکردن برخی خانواده‌ها و وجود مشکلات سیستمی در فراینده راه‌اندازی سامانه شاد از مهمترین مشکلات دانش آموزان جنوب سیستان و بلوچستان و والدین آنان برای دسترسی به این سامانه است که …

ادامه مطلب