آموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا

آموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا

[ad_1] ویروس ناشناخته کرونا همه جهان را با شوکی بزرگ مواجه کرد؛ ویروسی که انگار از راه رسیده بود تا زندگی انسان ها را مختل کند و موفق نیز شد. اما معجزه علم و روش های ارائه شده توسط محققان تا حدودی توانست این جنگ تن به تن کرونا و انسان ها را کنترل کند. …

ادامه مطلبآموزش مجازی مُنجی دانشگاه‌ها در دوران کرونا

اسامی مراکز آموزش عالی دارای اینترنت رایگان اعلام شد

اسامی مراکز آموزش عالی دارای اینترنت رایگان اعلام شد

[ad_1] بحران ویروس کرونا، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی را بر آن داشت تا در مقایسه با ادوار گذشته از فضای سایبر و آموزش از راه دور یا الکترونیکی به نحو شایسته تری استفاده کنند. از این رو، بلافاصله بعد از تعطیلی کلاس ها، نیاز به برگزاری دوره های آموزش غیرحضوری و …

ادامه مطلباسامی مراکز آموزش عالی دارای اینترنت رایگان اعلام شد