صدور رای علیه بانک المستقبل توسط دولت بحرین فاقد هرگونه ارزش حقوقی است

صدور رای علیه بانک المستقبل توسط دولت بحرین فاقد هرگونه ارزش حقوقی است

[ad_1] به گزارش روز چهارشنبه اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخشهای نظارتی و نمایندگان …

ادامه مطلب