قیمت خرید سوند فولی

پس از باز کردن تنگی که معمولا این نوع تنگی ها که با این روش باز می شوند، سوند فولی سه راهی تنگی های شدید هستند و برای جلوگیری از تنگی مجرا چند روز سوند در مجرا باید گذاشته شود و پس از خارج کردن سوند مجرا، برای جلوگیری از تنگی مجدد در آینده، بیمار …

ادامه مطلب