ساخت بک لینک درست – استراتژی لینک سازی و روشهای صحیح لینک بیلدینگ

این لینکها در ظاهر تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ اما هرکدام از انواع آنها، حاوی پیام مشخصی برای موتور جستجو هستند. پادکستها دارای مخاطبین اختصاصی خود هستند چراکه هرکدام به موضوع خاصی اختصاص دارند. تخصص، اعتبار و مورداعتماد بودن سه شاخصی هستند که در رتبه بندی وب سایت ها اثر زیادی دارند. در بین سایتهای ایرانی، …

ادامه مطلب