۱۴هزار واحد مسکن مهر پردیس به مالکان تحویل شد

[ad_1]

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس روز یکشنبه در مراسم تحویل واحدهای مسکن مهر به مالکان گفت: ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان آبان واگذاری می شود.

مهدی هدایت گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده با استفاده از منابع شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۴ هزار واحد را در بخش مسکن مهر آماده تحویل کردیم.
 
وی ادامه داد: این واحدها در فازهای  ۸و ۱۱و ۹ قدیم و فاز ۵ به مالکان تحویل می شود.
 
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: این شرکت برای ساخت ۸۲ هزار وارد تعهد داشت که واحدهای تحویلی در روزهای آینده به ۶۰ هزار واحد می رسد.

شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قرار دارد.

[ad_2]

Source link