گرامیداشت سالگرد پدر مدرسه سازی ایران در البرز

[ad_1]

۲۱ خرداد، سالگرد کوچ پدرمدرسه‌ سازی ایران است که در این روز دانش آموزان و فرهنگیان استان البرزبا انتشار پیام، دلنوشته و عکس ازمدارس خیرساز قدردان همت این خیرنیک اندیش درعرصه تعلیم و تربیت شدند.

خیرین مدرسه ساز البرز نیز با ارسال پیام هایی از توصیه های پدرمدرسه سازی ایران درخصوص ساخت کلاس درس، یاد این خیر سفرکرده را دراذهان تداعی کردند.

به یادماندنی بودن نام خیر

عضوهیات مدیره و رییس کمیسیون اقتصادی جامعه خیرین مدرسه سازکشوردراین زمینه گفت: تلاش ها و خدمات مرحوم دکتر محمدرضا حافظی، پدرمدرسه سازی ایران به یادماندنی وفراموش نشدنی است.

دکترمحمد رضا اسپرورین ضمن قدردانی ازفعالان سنگرتعلیم و تربیت درتکریم خیرین مدرسه ساز، اظهارداشت: زنده یاد حافظی خادم نظام تعلیم و تربیت بود.

وی بیان داشت: ۲ دهه پایانی زندگی آن انسان نیک اندیش که صرف تاسیس و ساماندهی نهاد خیرین مدرسه سازشد را می‌توان از جمله درخشان ترین سال های حیات ارزشمند این استاد سفر کرده به سوی معبود هستی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: زنده یاد حافظی درسال هایی که درصد زیادی از مدارس کشو ۲ و سه شیفته بود، همراه با سازمان نوسازی مدارس درتشکیل جامعه خیرین مدرسه‌ساز نقش آفرین شد و درکنار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

اسپرورین تصریح کرد: این نهال نوپا پس از دودهه به درختی تناور تبدیل شد ومقدمات رفع مشکلات مربوط به کمبود فضاهای آموزشی را فراهم ساخت به گونه ای که امروز شاهد مشارکت خوب قشرهای مختلف مردمی درامرمقدس مدرسه سازی هستیم.

وی اضافه کرد: دراوایل دهه ۸۰ تنها ۳۰ درصد مدارس کشور مستحکم بود و ۷۰ درصد دیگر از استحکام لازم برخوردار نبود.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان البرزافزود: طی دودهه اخیر تمرکز و جدیت جامعه خیرین مدرسه ساز برای جذب مشارکت خیرین موجب کاسته شدن حجم مشکلات این عرصه شده است به نحوی که امروز ۷۰ درصد مدارس کشور مستحکم؛ و نوسازی ۳۰ درصد باقی مانده نیز دردستور کار قراردارد که این اقدامات مرهون همت والای مرحوم حافظی درجذب وهدایت خیرین است.

وی گفت : شکل گیری جامعه خیرین مدرسه ساز علاوه بر اینکه میزان مشارکت نیکوکاران در استاندارد سازی مدارس کشور را افزایش داد و به شکل غیر مستقیم اهتمام دولتمردان و سایر نهادها برای حمایت ازروند ساخت مدارس را نیز درپی داشت.

دکتراسپرورین ادامه داد: زنده یاد حافظی، کارنامه ای موفق برجای گذاشت و با وجود اینکه امروز حافظی در میان ما نیست، ولی میراث برجای مانده از او و دوستان همراهش از جمله بزرگانی چون مرحوم بجستانی مقدم، مرحوم حسنعلی علیپور و مرحوم مردانی آذر به عنوان یک سرمایه مهم دراختیار ما قرار دارد.

وی دغدغه مندی و احساس مسئولیت برای ساخت فردایی بهتر برای دانش آموزان میهن عزیزمان ایران را از جمله وجوه شخصیتی و فکری مشترک این بزرگان مدرسه سازی ذکر کرد.

عضوهیات مدیره و رییس کمیسیون اقتصادی جامعه خیرین مدرسه سازکشورتاکید کرد: امروز تمامی فعالان عرصه مدرسه سازی اعم از بخش دولتی و خیری وظیفه داریم تا میراث سفیران بزرگ مدرسه سازی کشور را حفظ کنیم.

نام خیر وعدالت آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش البرزهم ضمن گرامیداشت اولین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر محمدرضا حافظی رییس فقید مجمع خیرین مدرسه سازکشوراظهارداشت: نام خیرین مدرسه سازهمیشه جاودان خواهد بود چون نامشان  تداعی گر توسعه عدالت آموزشی و پرورشی درجامعه است.

سالار قاسمی خاطرنشان کرد: نام وی بی تردید با نیکی و خیرخواهی و تلاش مداوم برای توسعه عدالت آموزشی و پرورشی گره خورده ودرذهن و یاد مردم تا همیشه جادوان خواهد بود.

وی تصریح کرد: مرحوم دکترحافظی تا آخرین لحظات حیات خویش دغدغه تحصیل دانش آموزان کشوررا داشتند وبا همت والا توانست صدها مدرسه درکشوربسازد.

وی یادآورشد: این شخصیت الگو و اسوه عملی کار نیک مدرسه سازی درکشور است.

قاسمی ادامه داد: مرحوم دکترحافظی با تلاشی ستودنی برای تشکیل و تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و با بذل بی دریغ مال خود تا آخرین لحظات عمرگرانبها یش تلاش کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزبیان داشت: خیرین مدرسه سازخادمان فرهنگ این مرزو بوم هستند.

استان البرز بیش از ۵۰۰ خیر درحوزه مشارکت در امر مقدس مدرسه سازی دارد.

البرز ۵۰۰ هزاردانش آموز و ۲۶ هزار فرهنگی دارد.

[ad_2]

Source link