چالش کرونا، برندگان و بازندگان

[ad_1]

کرونا مبارزه‌ای سخت با سلامت و زندگی بشر را آغاز کرده و در تلاش است تا تک تک انسان‌ها را همچون سرباز به خدمت گیرد. با ورود به پیکر هرانسانی، وی ناخواسته به عضوی از سپاه او و تهدیدی برای زندگی همنوعان خود بدل می‌شود. همه از وی فاصله گرفته و می‌گریزند، جز کسانی که با تمامی ابزارهای دفاعی تجهیز شده‌اند، تا وی را زنده از خیل سپاه دشمن بیرون آورند. شگفتا که او برخی نیروی‌های خود را پس از انجام ماموریت، بی رحمانه به کام مرگ می فرستد.

مبارزه‌ای سخت دشوار، بین مرگ و زندگی، با بهره بردن از نیروهایی که تا لحظه‌ای پیش خودی بوده‌اند. هر کسی را یارای شرکت در این میدان نیست، چاره‌ای جز خانه نشینی و نظاره‌گری از دور ندارد، و گرنه در خطر پیوستن به سپاه دشمن است. آنان که به مبارزه می‌روند، پای به میدانی هولناک نهاده‌اند، چه ابزارهای آنان برای نابودی او اندک است و با اندک غفلتی خود به نیروی دشمن تبدیل می‌شوند و چه بسا در این راه جان می بازند.

نیرومندترین دولت‌ها با داشتن پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، در این مبارزه به زانو در آمده‌اند. آنان ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و نظارتی خود را به کار گرفته‌اند تا سربازان ناخواسته دشمن را تعقیب و از افزایش سپاه آن جلوگیری کنند. ناسیونالیسم جانی تازه یافته و دولت‌ها را به بستن مرزهای خود فراخوانده و نجات شهروندان را اولویت بخشیده است. دولت‌ها در هراسی سخت، وضعیت را اضطراری اعلام کرده و با نظارتی شدید و وضع جریمه‌های سخت شهروندان خود را در خانه حبس کرده‌اند.

بشریت درد مشترک یافته، اقتصاد جهانی از تکاپو بازمانده، بازار سهام بی رونق شده و بازار آزاد به نفس افتاده با خطر ورشکستگی جدی، رکود و تورم روبروست. اجتماع‌ها و مراکز اجتماعی اعم از آموزشی، مذهبی و ورزشی و تفریحی تعطیل یا محدود شده‌اند. رفت و آمدها متوقف و دید و بازدیدها معلق، خیابان‌ها خلوت شده‌اند. خانه معنی دار شده و زندگی خانوادگی رونق یافته و برای بسیاری کار درخانه، جای دفتر و محل کار را گرفته است.

پایان  این مبارزه چه زمانیست؟ روشن نیست. برندگان و بازندگان احتمالی این مبارزه کیستند؟ شاید بتوان به آن پاسخ داد.محیط زیست را شاید بتوان نخستین برنده این مبارزه دانست. گویا کرونا انتقامی بود که طبیعت از انسان گرفت؛ همو که بی رحمانه آن را تسخیر و از بدرفتاری با آن دریغ نمی‌ورزید. اگرچه مصرف مواد برگشت ناپذیر به طبیعت افزایش یافته است، ولی اقدام های مخرب برای محیط زیست کاهشی چشم گیر یافته است.

آنان که در راه نجات هم نوعان خود سر از پای نشناختند و خود را از زندگی معمولی محروم داشتند، دومین برنده این مبارزه هستند. خدمه بیمارستان‌ها، پرستاران و پزشکانی که بر اساس وظیفه یا داوطلبانه به درمان، پیشگیری، مهار و کاهش بیماری کمک کردند و برخی در این راه جان باختند.

سومین برنده، حکمرانی خوب و خردمندانه ای است، که جان انسان‌ها را ارزشمندترین سرمایه دانسته و با تصمیم به موقع و فارغ از هر گونه ملاحظه ایدئولوژیک، همه سرمایه ها و امکانات را برای حفظ جان و سلامت شهروندان به کار برده و کمترین میزان تلفات را داشته است.

بازنده نخست، حکومت یا شیوه‌ای از حکمرانی است که با پنهان کاری و تصمیم‌های نابخردانه سلامت و جان شهروندان خود را در خطر قرار داده و در مهار بیماری و حفظ جان افراد ناکام مانده است.

دومین بازنده، اندیشه‌ها و باورهای نادرستی هستند، که در پوشش مذهبی یا غیرمذهبی، با دانش و دستاوردهای آن، در ستیز افتادند و پیروان خود را به ورطه بیماری و نابودی افکندند.

در نهایت نیز کسانی که به دلیل فقر و محرومیت یا به دلیل مسئولیت ناشناسی و رعایت نکردن شرایط ایمنی، در دام این بیماری گرفتار آمدند و زمینه ساز شیوع این بیماری در بین هم نوعان خود شدند. مسئولیت گروه نخست بر عهده حکومتی است که در اجرای عدالت ناکارآمد بوده است.

[ad_2]

Source link