پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس ملی بررسی شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی پورعلی گفت: بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آثار تاریخی فرهنگی منقول و غیر منقول دولتی کشور که در زمره نفایس ملی قلمداد می شود، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

پورعلی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و دستور معاون میراث فرهنگی کشور، مطالعات به منظور تدوین آیین نامه اجرایی تشخیص نفایس توسط اداره کل ثبت آثار انجام شد و در این جلسه با حضور اعضای شورای ملی ثبت آثار بررسی شد. مدیرکل دفتر ثبت آثار بیان کرد: این آیین نامه باید به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور نیز برسد.

در پایان جلسه ضمن جمع بندی اولیه نظرات اعضای شورای ملی ثبت آثار، مقرر شد تا اداره کل حفظ و احیای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این موضوع را پیگیری کند.

[ad_2]

Source link