واعظی: آمریکا با کارزار فشار حداکثری‌اش، در برابر استحکام درونی برجام ناکام مانده است

[ad_1]

واعظی چهارشنبه شب در این رشته توئیت افزود: چند سالی است که برجام، مانعی بزرگ در برابر ایران‌ستیزان بوده است آنچنانکه برای نابودی‌اش از هیچ توطئه‌ای دریغ نکردند.

وی تصریح کرد: اینک دشمنی با برجام، آشکارترین شناسه‌ی ایران‌ستیزی در منطقه و جهان است.

او ادامه داد: دولت ایالات متحده حتی با کارزار فشار حداکثری‌اش، در برابر استحکام درونی برجام ناکام مانده است. حالا که در آستانه‌ی یک از دستاوردهای بزرگ برجام در عرصه‌ی نظامی، نشانه‌های عصبیت و آشفتگی در دستگاه دیپلماسی واشنگتن مشهود است، برجام ستیزان وطنی نیز به تکاپو افتاده‌اند.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: ساختن صلح ، فضیلت و ستیز با تحریم، وظیفه است همچنانکه ستایش تحریم و تخریب صلح، جنگ با منافع ملی است. ترامپ، دیگر چه بگوید و واشنگتن دیگر چه کند تا برخی از توهم دست بکشند و دریابند که دولت فعلی آمریکا، دشمن بزرگ برجام است.

[ad_2]

Source link