طب ایرانی در کنار طب رایج در درمان کرونا نقش دارد

[ad_1]

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز پنجشنبه به نقل از دکتر محمدرضا شمس اردکانی در دیدار با محمدحسین بحرینی رییس این دانشگاه افزود: تقویت طب ایرانی و توسعه آن به همراه رویکرد استفاده تلفیقی آن در کنار طب رایج یکی از راهبردهای اساسی نظام سلامت و وزارت بهداشت است.
وی بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از گنجینه طب کهن کشور تاکید کرد و ادامه داد: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از پیشگامان راه‌اندازی جریان علمی طب ایرانی و مکمل در کشور هستند می‌توانند نقش برجسته‌تری در این زمینه ایفا کنند.
وی همچنین بر حمایت وزارت بهداشت و دفتر طب ایرانی و مکمل از توسعه زیرساخت‌های علمی، اداری، درمانی، فیزیکی و تجهیزاتی دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد تاکید کرد.
دکتر محمد رضا شمس اردکانی مشاور وزیر بهداشت و هیات همراه در سفر به مشهد از ساختمان در حال احداث دانشکده و سلامتکده طب ایرانی و مکمل در این شهر بازدید کرد.

[ad_2]

Source link

طب ایرانی در کنار طب رایج در درمان کرونا نقش دارد

[ad_1]

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز پنجشنبه به نقل از دکتر محمدرضا شمس اردکانی در دیدار با محمدحسین بحرینی رییس این دانشگاه افزود: تقویت طب ایرانی و توسعه آن به همراه رویکرد استفاده تلفیقی آن در کنار طب رایج یکی از راهبردهای اساسی نظام سلامت و وزارت بهداشت است.
وی بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از گنجینه طب کهن کشور تاکید کرد و ادامه داد: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از پیشگامان راه‌اندازی جریان علمی طب ایرانی و مکمل در کشور هستند می‌توانند نقش برجسته‌تری در این زمینه ایفا کنند.
وی همچنین بر حمایت وزارت بهداشت و دفتر طب ایرانی و مکمل از توسعه زیرساخت‌های علمی، اداری، درمانی، فیزیکی و تجهیزاتی دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد تاکید کرد.
دکتر محمد رضا شمس اردکانی مشاور وزیر بهداشت و هیات همراه در سفر به مشهد از ساختمان در حال احداث دانشکده و سلامتکده طب ایرانی و مکمل در این شهر بازدید کرد.

[ad_2]

Source link