شیوه نامه فعالیت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران اعلام شد

[ad_1]

به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، «امیرعلی سهراب پور» در اطلاعیه ای خطاب به معاونان و روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: حضور دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دانشجویان کارشناسی ارشد در آزمایشگاه برای انجام کار پایان نامه با رعایت پروتکل های بهداشتی به پس از ماه رمضان موکول می شود.

در ادامه این اطلاعیه ۱۴ بندی آمده است: بدیهی است حضور دستیاران، انترن ها و دانشجویان سایر رشته هایی که در مرحله کارورزی هستند و حضور آنان برای ارائه خدمات ضروری است، باید بر اساس برنامه اعلام شده صورت پذیرد.

سهراب پور دراین اطلاعیه می افزاید: چنانچه شرایط ویژه ادامه داشته باشد، آموزش ها به صورت غیرحضوری دنبال می شود و زمان پایان نیمسال بر حسب شرایط اعلام می شود. در صورت عادی شدن شرایط، ادامه کلاس ها به صورت حضوری تا پایان خرداد و برگزاری امتحانات دروس نظری تا پایان تیرماه و انجام کارآموزی ها و دروس عملی و جبران عقب ماندگی آن ها با تمدید مهلت نیمسال تا پایان شهریور ماه خواهد بود.

در ادامه آمده است: اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاه قبل تفویض به دانشکده نیست و صرفا در اختیار دانشگاه است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: امکان حذف یک یا چند درس بدون توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در نیمسال و تقاضای حذف ترم تحصیلی و استفاده از مرخصی تحصیلی صرفا برای نیمسال دوم ۹۸ با درخواست کتبی و ذکر پذیرش تبعات آن توسط دانشجو به دانشکده تفویض می شود. (صرفا این ترم در سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود)

در بند ۶ از این اطلاعیه نیز تصریح شده، در صورت لزوم با تشخیص معاونت آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات ارفاقی دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس های حضوری و غیرحضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مواجه شده اند، مجاز است. اختیار تشخیص و انجام این بند به دانشکده تفویض می شود.

همچنین، در صورتی که محدودیت های زمانی و مکانی حاکم بر نیمسال جاری، فراغت از تحصیل دانشجویانی را با تاخیر مواجه سازد، در نیمسال آتی به جبران فرصت از دست رفته، امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا دو برابر قابل افزایش است. اختیار تشخیص و انجام این بند به دانشکده تفویض می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران در ادامه این اطلاعیه افزوده، پیشنهاد معافیت از پرداخت شهریه ثابت صرفا در نیمسال دوم ۹۸ در خصوص دانشجویان شهریه پرداز، به صورت برگرداندن مبلغ به دانشجو یا بستانکار نمودن دانشجو از سوی معاونت آموزشی دانشگاه در هیات امنای دانشگاه مطرح می شود و در صورت تصویب هیات امنا اجرای می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: دفاع غیرحضوری دانشجویانی که پیش از بروز وضعیت فعلی به تایید استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه، آمادگی دفاع از پایان نامه یا رساله کارشناسی ارشد، دکترای عمومی یا تخصصی و PhD را داشته اند، مطابق مصوبه دانشگاهی اعلام شده در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۹ که قابل تسری به دوره های دکترای حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و … نیز است، قابل انجام بوده و مراتب اجرایی با رعایت مندرجات مصوبه به دانشکده تفویض اختیار می شود.

دانشگاه علوم پزشکی تهران دراین اطلاعیه اعلام کرده که دریافت تا ۲۶ واحد درسی در ترم آینده برای فراغت از تحصیل دانشجویان دوره های کارشناسی و عمومی (درصورت برگزار نشدن ترم تابستانی) امکانپذیر است. اختیار تشخیص و انجام این بنده به دانشکده تفویض می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درادامه اطلاعیه دانشگاه افزوده که شیوه و زمان برگزاری آزمون های مختلف اعلام می شود.

سهراب پور در ادامه تصریح کرده که با توجه به بررسی زوایای مختلف موضوع و نداشتن قابلیت اجرا، پیشنهاد میهمانی به محل اقامت دانشجو در میانه نیسمال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا نمی شود.

وی درباره برگزاری آزمون صلاحیت بالینی رشته پزشکی عمومی نیز عنوان کرد: پیشنهاد حذف شرط قبولی در این آزمون برای فارغ التحصیلی، صرفا در شرایط موجود، به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارتخانه ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان این اطلاعیه گفته که خارج از این مواد و نیز در ارتباط با مصوبات تفویض شده به دانشکده در موارد بروز اختلاف، مرجع رسیدگی و تصمیم گیری نهایی معاونت آموزشی دانشگاه است.

[ad_2]

Source link