شبکه شاد ابزاری کاربردی برای آموزش های مجازی است

[ad_1]

 سالار قاسمی روز سه شنبه درسی و پنجمین نشست شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان البرزاظهارداشت: ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس تصمیم می گیرد و ما هم منتظرتصمیم نهایی این ستاد هستیم .

وی خاطرنشان کرد: تا زمان بازگشایی مدارس، آموزش های مجازی را با قوت بیشتراز قبل ادامه خواهد یافت.

قاسمی  بیان داشت: وجود نواقص و مشکلات احتمالی فنی در شبکه طبیعی است که مرتفع خواهد شد و جای نگرانی ندارد.

وی ضمن لزوم توجه به نظرات منتقدان برای بهبود وارتقا مستمرکیفیت وعملکرد شبکه شاد، یادآورشد: شبکه شاد با ابزارهای مناسب و ویژه با امنیت بالا  ساختار بسیارساده در اختیار معلمان، دانش آموزان و اولیا قرار گرفته است .

قاسمی تصریح کرد: نباید به هرابزارنو یا امکان جدیدی که درداخل کشور ایجاد می شود نگاه منفی وبدبینانه داشته باشیم.

وی اضافه کرد: شبکه شاد تعامل وارتباط دو سویه معلم و دانش آموز را درآموزش های مجازی پیش بینی و فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه مستند سازی فعالیت های آموزشی درقالب فضای مجازی ضروری است، ادامه داد: آموزش و پرورش نواحی،مناطق و معاونین آموزشی استان برای جمع آوری تجارب وایده های بدیع و برتر دراین خصوص اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرزعنوان کرد: همه باید پای کارباشند تا ازظرفیت های شبکه آموزش دانش آموزان به خوبی استفاده شود.

وی تاکید کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان طبق برنامه ریزی هایی که صورت خواهد گرفت عملکرد مدیران مدارس را در رابطه با شبکه شاد ارزیابی می کنند.

استان البرز۵۰۰ هزار دانش آموز دارد.

[ad_2]

Source link