سیلاب ۲۶۹ میلیارد ریال به شیروان خسارت زد

[ad_1]

امین رضا مرآتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: خسارت های وارد شده بیشتر در حوزه کشاورزی، راه روستایی، ابنیه فنی، امور منابع آب، تاسیسات و بند انحرافی قلجق و آب و فاضلاب است.

وی گفت: بخش های سرحد و قوشخانه متحمل بیشترین خسارت شدند که محصول بیشتر باغ های سیب و گلابی از بین رفت.

مرآتی افزود: سیلاب به بخش راه و ابنیه فنی  بیش از ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، امور منابع آب ۲۷ میلیارد ریال و آب و فاضلاب ۴۰۰ میلیون ریال خسارت وارد کرده که بیشترین خسارت راه در محور قلهک در بخش قوشخانه است.

در ۴۸ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش از قوشخانه شهرستان شیروان به میزان ۱۹.۱ میلیمتر گزارش شده است که این میزان بارندگی در شهر شیروان ۳.۷ میلیمتر بوده است.

حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت ۱۵۶ هزار نفری شهرستان شیروان  در قالب ۱۸ هزار خانوار در روستاها سکونت دارند.

شهرستان ۱۵۷ هزار نفری شیروان به عنوان دومین منطقه پرجمعیت خراسان شمالی در ۶۰ کیلومتری شرق بجنورد قرار دارد.

[ad_2]

Source link