درباره‌ خبرنگار شهید – ایرنا

[ad_1]

یک سال بعد از شهادت صارمی، خبرنگار ایرنا، ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار نام‌گذاری شد. 

در این گزارش ۲ دقیقه‌ای، مرور کوتاهی بر ماجرای آن روزها، خواهید دید. 

[ad_2]

Source link