جمهوریخواهان درباره شرایط آمریکا چگونه می‌اندیشند؟

[ad_1]

به گزارش ایرنا، در این نظر سنجی، ۳۵ درصد جمهوریخواهان هم معتقدند که شرایط فعلی این کشور، بدتر از گذشته شده است اما اعتماد به دونالد ترامپ در میان اعضای این حزب، حدود ۸۳ درصد است.

جمهوریخواهان در مقایسه به کل رای‌دهندگان آمریکایی وضعیت اقتصاد ملی را خوب می‌‎دانند(۶۷ درصد در مقابل ۳۵درصد) و ۷۳ درصد آنها در برابر ۳۸ درصد بر این باورند که کشور در مقابله با کرونا خوب عمل کرده است.

تقریبا ۴۴ درصد می‌گویند که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا بیشتر از آنی است که گزارش می‌شود اما ۶۴ درصد هم آن را کمتر از تعداد گزارش شده قلمداد می‌کنند.

۵۷ درصد جمهوریخواهان تعداد مرگ‌ومیر ناشی از کرونا را پذیرفتنی می‌دانند در حالیکه این رقم در بین مستقلان ۳۳ درصد و در بین دموکرات‌ها ۱۰ درصد است.

در مقابل ۹۰ درصد دموکرات‌ها، ۶۷ درصد مستقلان و ۴۳ درصد جمهوریخواهان تعداد مرگ و میر کرونا در آمریکا را ناپذیرفتنی می‎‌دانند.

نزدیک به ۵۸ درصد جمهوریخواهان دلیل انتخاب این حزب را پذیرش مواضع آن می‌دانند در حالیکه ۴۲ درصد از آنها، دلیل تمایل به حزب جمهوریخواهان را دوست نداشتن مواضع دموکرات‌ها اعلام کرده‌اند.

جمهوریخواهان درباره مساله «زندگی سیاهان مهم است» و تبعیض‌نژادی متفاوت می‌اندیشند. ۸۱ درصد آنها می‌گویند که پرداختن به تبعیض‌نژادی بیش از اندازه است در حالیکه ۱۲ درصد دموکرات‌ها چنین نگاهی دارند.

همچنین ۵۵ درصد دموکرات‌ها و ۶ درصد جمهوریخواهان توجه به مساله تبعیض نژادی را کافی نمی‌دانند.

درباره مجمع ملی پیش روی جمهوریخواهان هم بیش از ۹۰ درصد آنها می‌گویند دوست دارند سخنرانان این نشست حرف‌های خوبی درباره ترامپ و پنس بزنند و تنها ۱۰ درصد آنها علاقمندند که از بایدن و هریس انتقاد شود.

در مقایسه با مجمع ملی دموکرات‌ها که هفته گذشته پایان یافت، ۷۱ درصد از کسانی که این نشست را تماشا کردند دموکرات بودند، ۱۷ درصد مستقلان و تنها ۱۱ درصد از جمهوریخواهان این نشست را دنبال کردند.

پس از این مجمع، حمایت از بایدن و هریس از ۸۳ درصد پیش از مجمع، به ۸۷ درصد افزایش یافت.

با این وجود در نظرسنجی سراسری وضعیت بایدن با ۵۲ درصد نسبت به ترامپ با ۴۲ درصد، برتر است.

[ad_2]

Source link