ببینید | 25 استان کشور در وضعیت هشدار و قرمز کرونایی

[ad_1]

دکتر لاری،سخنگوی وزارت بهداشت،در نشست خبری خود گفت : 25 استان کشور در وضعیت هشدار و قرمز کرونایی قرار دارند. آمار ابتلا در استان اصفهان روند صعودی دارد.

[ad_2]

Source link